Biedrība Futbola klubs "Balvu vilki" īstenojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla iniciatīvas" , LEADER + 1.kārtas projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000013 "Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi".

     Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums futbola tiesnešiem, lai atvieglotu viņu darbību spēļu laikā, kā arī varētu analizēt viņu darbību spēļu laikā. Kopējās projekta izmaksas 11 286.54 Eur, publiskais finansējums 10 157,89 Eur.

Gints Grīslis
FK „Balvu vilki” valdes priekšsēdētājs