ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, rīcība 2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana projekts "Mans novads tautas deju rakstos" Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000001 tuvojas noslēgumam.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt novadā kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, šajā sakarā projekta ietvaros tika plānots seminārs deju kolektīva “Kust i Kust” dalībniekiem par Ziemeļlatgales tautu tērpu vēsturi, identitāti, izpēti, tērpu aušanas tradīcijām. Šo semināru vadīja Iveta Gabrāne Ziemeļlatgales tautas tērpu darinātāja. Iveta Gabrāne iepazīstināja dalībniekus ar Ziemeļlatgales tautu tērpa vēsturi, uzsverot, ka ir arheoloģiskais un etnogrāfiskais tautu tērps,  pastāstīja ka sieviešu tautu tērpam ir raksturīgs garš linu auduma krekls, aizdarei lieto nelielu saktiņu vai lentīti, raksturīgi izteikti rūtaini vai svītraini brunču audumi. Jaunavas vainagus darināja no sarkana tūka vai vadmalas, tos izrotāja krāsainām stikla zīlītēm. Ziemeļlatgales novada jaunavu galvas rotas bija sarkani, ar sīkām pērlītēm greznoti vainagi. Pērlīšu izšuvums vainagā asociējas ar augu motīviem. Latgales sievu galvas rota bija galvas auts - balts, dvielim līdzīgs, smalkos rakstos austs linu audekla gabals. Galvas auta rotājumam galos izmantoja izšuvumu. Latgalē valkāja īsos un garos galvas autus un to garums noteica sējuma veidu. Lai kāds būtu sējuma veids mati pilnībā tika paslēpti zem galvas auta. Raksturīgas  vilnas rakstainās zeķes. Dalībnieki ar lielu interesi klausījās Ivetas Gabrānes stāstījumu, iesaistījās diskusijās.

Otrā semināra temats bija tautas tērpa nēsāšanas kultūra, tautu tērpa pareiza kopšana, tīrīšana, glabāšana. Ar šo tematu dalībniekus iepazīstināja kolektīva “Kust i Kust” vadītāja Irēna Kaša. Kolektīva vadītāja uzsvēra, ka stingri jāievēro auduma īpatnības un tērpa tīrīšanai jābūt saudzīgai, tāpat nekādā ziņā nedrīkst mazgāt baltos kreklus kopā ar krāsainām drēbēm, vislabāk ja vispār krekls tiktu mazgāts pilnīgi atsevišķi. Tāpat vadītāja uzsvēra, ka katrs dalībnieks būs atbildīgs materiāli par uzticēto tautas tērpu. Irēna Kaša atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem un paskaidroja dalībniekiem, to kas viņus interesēja.

Paldies  Ivetai Gabrānei un Irēnai Kašai par novadītajiem semināriem un deju kolektīva dalībniecei Zandai Keišas par tautu tērpa demonstrējumu.

Ir piepildījies tautu deju kolektīva “Kust i Kust” ilgi lolotais sapnis – beidzot ir savs tautu tērps!

Teksts: S.Tabore

Foto: S.Tabore, I.Gabrāne