Arvis Boroduška ir realizējis LEADER  projektu Nr.18-07-AL19-A019.2101-000005 „Autoservisa izveidošana Rugāju novadā” par kopējo summu EUR 10311.49,  no kuras EUR 6844.72 ir publiskais finansējums. 

     Projekta mērķis ir radīt jaunus pakalpojumus un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, izveidojot auto servisu Rugāju novadā, kas aprīkots ar modernām iekārtām. Projekta ietvaros tiks radīta viena daļēja laika darba vieta. Papildus tam, uzņēmums apņemas iespēju robežās nodrošināt vasaras prakses vietas jauniešiem, tādējādi motivējot viņus pēc studijām atgriezties uz dzīvi Latgalē.

     Projekta ietvaros ir iegādāts autoservisa instruments un iekārtu komplekts. Potenciālie klienti galvenokārt ir Ziemeļlatgales iedzīvotāji, kuriem īpašumā vai valdījumā ir vieglās automašīnas, vai kravas furgoni. Tiks piedāvāta iespēja slēgt līgumu uzņēmumiem par tehnikas parka apkalpošanu. Plānotie autoservisa pakalpojumi ir:

 • · riepu montāža,
 • · balansēšana,
 • · krāsošana,
 • · lampu regulēšana,
 • · ritošās daļas remonts,
 • · eļļas un filtra maiņa,
 • · dzinēju remonts,
 • · diagnostika,
 • · zobsiksnas maiņa,
 • · bremžu kluču maiņa,
 • · metināšana un tamlīdzīgi pakalpojumi.

Uzņēmuma vadītājam ir uzkrāta pieredze savā jomā. Autoserviss atrodas „Alekšsalā”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.

Tālrunis informācijai : Arvis 22040470

Projekta vadītāja: Liene Ivanova

Foto: Arvis Boroduška