Realizējot projektu ˶ Skaņu sistēmu iegāde Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”, iesniegums Nr.17-07-AL19-A019.2206-000008, biedrība ˶BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis”” saņēma publisko finansējumu EUR 4326.96 apmērā.

   Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā iegādāta skaņu sistēma un projektors par kopējo summu EUR 4807.73, no kuriem EUR 480.77  ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

   Projekts īstenošanas perioda termiņš -  2019.gada 5.janvāris.

   Līdz ar projekta realizāciju ˶Skaņu sistēmu iegāde Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”, biedrība ˶Skolas kastanis” turpmāk spēs nodrošināt kvalitatīvu pasākumu norisi apskaņojot daudzējādos pasākumus , kā, piemēram, tērpu kolekciju modes skates, kurā piedalās dalībnieki no  Ziemeļlatgales novadiem  - Balvu , Viļakas, Rugāju, Baltinavas, kā arī no Gulbenes novada.

 Jaunā skaņu sistēma nodrošinās daudz kvalitatīvāku radošo darbnīcu „Koka rotaļlietu darbnīca”,  „Bērniņu ucināšanas darbnīca”, „Defilē darbnīca”, „Ornamentu darbnīca” organizēšanu un pārmantoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras vērtību nodošanu gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem no citiem novadiem – tā netiešā veidā sekmējot gan tūrisma, gan uzņēmējdarbības attīstību, kā arī dažādu sociālo grupu iesaisti sabiedriskajā aktivitātēs, kas ļaus ne tikai gūt emocionālu gandarījumu, bet arī apgūt jaunas prasmes un papildināt esošās zināšanas.