Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte''  ir realizējusi  projektu „Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā.”

 Projekta nr:17-07-AL19-A019.2201-000001

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 9999.95  EUR no kurām LAD  publiskais līdzfinansējums – 8999.95 EUR ;  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums- 1000 EUR.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ''Veskor''. Parka izveidē, košumkrūmu stādīšanā piedalijās pagasta iedzīvotāji.

Realizējot projektu  ir sasniegts projekta  mērķis: Izveidots aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais parks, radot estētiski sakoptu teritoriju, kā pamatu aktīvās atpūtas norisēm, tradīciju svētku svinēšanai, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai un radošo ideju realizēšanai nākotnē.

Projekta rezultātā tika sakopta vidi degradējošā teritorija Bērzpils pagasta centrā un izveidots ainaviski tematiskais parks, kā pamats aktīvai atpūtai. Ainaviski tematiskais parks radīs estētisku baudījumu ikvienam apmeklētājam Bērzpils pagastā. Šajā parkā varēs apvienot dažādas izjūtu gammas:baudīt skaistu ainavu parkā, relaksēties un meditēt, baudīt gleznaino Bērzpils pagasta apkārtni no uzkalniņa, jaunlaulātajiem veidot jaunlaulāto birztaliņu, nakšņojošajiem tūristiem izvietot teltis un vārīt siltu ēdienu ,ir ierīkota ugunskura vieta un vieta lapenei.Parkā varēs svinēt svētku tradīcijas, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm perspektīvē, rīkot tirdziņus, plenērus,”prāta vētras”, radošās darbnīcas u.c.pasākumus.

 Sadarbojoties ar Bērzpils pagasta pārvaldi un Saietu namu, Bērzpils pagasta sieviešu biedrība  ''Dzērvenīte '' piedalīsies Bērzpils pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā, tūristu uzņemšanā, svētku tradīciju pasākumu,sportisko aktivitāšu, plenēru, tirdziņu rīkošanā. Sakoptā teritorija ilgtspējā piesaistīs pagasta iedzīvotājus, ciemiņus, tūristus ar ainaviski estētisku sakārtotu dabas objektu. Ieguvēji 788 pagasta iedzīvotāji, novada, Ziemeļlatgales iedzīvotāji, tūristi, vietējie un ārzemju.

  Šis projekts nepieciešams Balvu novada, Bērzpils pagasta tūrisma nozares, kura veiksmīgi sākusies, uzņēmējdarbības nodrošināšanai un attīstībai.

 Projekta vadītāja  Biruta Bogdane