Baltinavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējai attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000004 "Vēstures atskaņas Grīvas mežos".

Projekta mērķis ir izveidot infarstruktūru velo un lauku tūrisma attīstībai Baltinavas novadā.

Realizējot projektu, tika izveidots līdz šim neatklāts un jauns pievilcīgs maršruts tūristiem Ziemeļlatgalē, kā arī izveidots pirmais marķētais velomaršruts Baltinavas novadā. Velomaršrutu izveidots vietā, kur koncentrētas novada dabas vērtības un apskates objekti tādi kā Grīvas meži, Motrīnes ezers, Svētaunes ezers, un vietas, kuras pašlaik bez vietējā zinātāja palīdzības atrast praktiski nebija iespējams (piem. Meiteņu kalniņš, Partizānu apmetnes vietas, Grīvas mežu memoriālais ansamblis, pazemes bunkurs, O.Baloža kapa vieta u.c.).

Projekta aktivitātes tika realizētas saskaņā ar Baltinavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam vidējā termiņa prioritāti VTP4 - Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu vērtības paaugstināšanas veicināšana uzdevumu U4.1.2.-veicināt velotūrisma attīstību. Iepriekš šāda veida mērķiem ELFLA finansējums nav bijis piesaistīts un projekta realizācija ir ilglaicīgs ieguldījums nākotnē, nodrošinot to, ka tūristiem tiek piedāvāts jauns veids, kā iepazīt un apskatīt Baltinavas novada skaistākās vietas, kā arī aizvien vairāk popularizēt velotūrismu un Baltinavas novadu vārdu Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1967,97EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums –1771,18EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - 196,79EUR apmērā.