LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākums "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

8.kārta (28.08.2020.-28.09.2020.)

 

 Sarindoto pieteikumu saraksts pielikumā.