Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātā projektu iesniegumu konkursa 

7. kārtas projektu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam

19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2020.gada 9.janvārī biedrības valde apstiprināja atklātās projektu iesniegumu konkursa 7. kārtas LEADER projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Finansējumu saņems 21 projekti no 24!

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu pie projektu izstrādes!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā - realizējot jaunos projektus!

 

2.1. rīcība “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.”

Pieejamais finansējums 80 000,00 EUR 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/7/A019.22.01/9

16,70

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/13

16,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/1

15,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/7

15,20

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/14

15,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/15

15,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/5

14,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/3

14,70

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/4

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/8

14,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/6

14,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/10

13,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/11

13,70

Pozitīvs, daļējs finansējums

2019/AL19/7/A19.22.01/2

13,60

Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ

2019/AL19/7/A19.22.01/12

12,50

Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ

 

2.6. rīcība “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

 Pieejamais finansējums 41 998,45 EUR 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/7/A019.22.06/3

16,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/4

15,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/7

15,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/1

14,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/6

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/9

14,30

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/5

14,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/8

12,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/2

0

Noraidīts, neatiecināmas izmaksas saskaņā ar MK.590.