Īstenots Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības projekts ,,Balvu Valsts ģimnāzijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana”. Projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000021 guva atbalstu Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā, iegādājoties un uzstādot muzeja aprīkojumu EUR 8178,16 apmērā. 90% no kopējā finansējuma sastāda Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un 10 % ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis bija modernizēt un labiekārtot skolas muzeju, iegādājoties stendus un vitrīnas, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izmantojot Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā uzkrātos materiālus un uzturot saikni ar sabiedrību. Projekta mērķis tika pilnībā sasniegts un muzejs ir kļuvis pieejams plašākai sabiedrībai. Muzeja labiekārtošanas un modernizēšanas rezultātā, daļa uzkrāto materiālu pārvietota uz skolas pirmo stāvu, tādējādi nodrošinot muzeja apmeklētību vecākā gadu gājuma cilvēkiem, kas līdz šim nebija iespējams, jo muzejs, kopš tā atklāšanas brīža 1988. gada 30.janvārī, atradās skolas bēniņos.

Muzeja telpas vitrīnās un stendos atspoguļotas tematiskas ekspozīcijas par izglītību Balvos. Vienlaicīgi tiks eksponēti oriģinālmateriāli aizslēdzamās vitrīnās, kā arī tiks veidotas mobilās ekspozīcijas ar grafiskajiem, foto, video un prezentāciju materiāliem. 14 stendos būs no jauna sagatavoti un vizuāli skatāmi materiāli par trim galvenajām tēmām:

1)pirmajām skolām Balvos, īpaši par komercskolu un ģimnāziju,

2)ģimnāzijas, (skolas) direktoriem, skolotājiem un absolventiem,

3)balveniešu dzīvesstāstiem saistībā ar padomju režīma represijām (jaunatnes nacionālā kustība, 1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25.marta deportācija).

Vizuālie materiāli (dokumenti, lietiskie priekšmeti, laikraksti, žurnāli) attiecīgi izvietoti apgaismotās vitrīnās, kā arī divās vitrīnās, kurās izvietotie materiāli aplūkojami no visām pusēm.

Trijos škirstāmajās stendos (grāmatās) muzeja apmeklētājs pats varēs iepazīties ar skolas absolventu galeriju, skolas muzeja dažādām aktivitātēm, dalību dažādos konkursos.

Citi interesenti izmantojot datoru, varēs noskatīties sagatavotos materiālus par skolas muzeja krājumu, piemēram, Balvu komercskolu, par pilsētas veidošanos, pilsētas simboliem, arī paši varēs atbildēt uz dažādiem jautājumiem.

Esiet laipni gaidīti skolas muzejā!

DSC01700
DSC01702
DSC01705
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Lelde Leja