Biedrība “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” ir labiekārtojusi Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietu Kubulu pagastā Balvu stacijā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Politiski represēto piemiņas saglabāšana”, Nr. 13-07-LL04-L413202-000019 ietvaros. Cenu aptaujas rezultātā, būvdarbus veica SIA “5V”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.

Projekta ietvaros tika labiekārtota piemiņas vietas teritorija: rekonstruētas - nobruģētas ietves, izrauti vecie un iestādīti jauni dekoratīvie krūmi un tūjas, uzstādīta apgaismojuma laterna, karogu masti, soliņi, atkritumu urnas, izveidots elektrības pieslēgums.

Projekta kopējās izmaksas EUR 12 898,82, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 8964,09 un Balvu novada domes pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 934,73.

DSC09806
DSC01625
DSC01628
Informāciju sagatavoja Biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Začeva