Projekts  Nr. 11-07-LL04-L413202-000008 „Inventāra iegāde Tradicionālā karate un tuvcīņas apmācības kvalitātes uzlabošanai”. Projekta mērķis - Iegādāties cīņas paklāju un aprīkojumu karate nodarbībām, kas ļautu uzlabot Tradicionālā karate un tuvcīņas apmācības kvalitāti un audzēkņu pašaizsardzības tehniku, kā arī piesaistīt vietējos iedzīvotājus sportam un veselīgam dzīvesveidam.

Projekta izmaksas – 3009, 00 Ls (pieprasītais publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām un 10% privātais finansējums - 300,90 Ls).

Biedrība” Balvu karate klubs” realizēja ELFLA finansētu projektu „Inventāra iegāde Tradicionālā karate un tuvcīņas apmācības kvalitātes uzlabošanai”. Projekta gaitā tika iegādāts karate cīņas paklājs jeb tatami, karate cimdi, bloki jeb makiwaras , treniņu ķepas, kāju aizsargi, korpusa aizsargi, plastmasas naži un pistoles, kas ievērojami uzlabo treniņu procesu, ļauj dažādot karate treniņu programmu, apgūt dažāda veida tuvcīņas, metienu un pašaizsardzības tehnikas, kā arī nodrošina apmācību drošību. Pateicoties projektam tagad ir iespēja piedāvāt jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem gan sporta nodarbības, gan pašaizsardzības kursus dažādam dzīves situācijām, gan nepieciešamās tuvcīņas apmācību potenciālajiem apsardzes darbiniekiem. Šāda pilnvērtīgi aprīkota sporta zāle ir nozīmīgs faktors jauniešu brīvā laika organizēšanā, jo var piedāvāt plašāku un interesantāku nodarbību spektru. Aprīkojums, dod iespēju vairāk popularizēt karate un citas pašaizsardzības tehnikas novada iedzīvotāju vidū, kā arī rīkot Latvijas mēroga sacensības. Vairāk informācijas: www.balvukarateklubs.lv

DSCN0982
DSCN5783-2
Projekta vadītājs un kluba treneris Jānis Kozlovskis