Projektu realizēja biedrība Mednieku, makšķernieku klubs "Mieriņi". Projekta nr. 11-07-LL04-L413202-000016 „Rugāju šautuves teritorijas labiekārtošana” kopējās izmaksas ir 3000,00 Ls, ELFLA finansējums - 2213,00 Ls, līdzfinansējums -787,00 Ls.

„Veicot Rugāju šautuves labiekārtošanas darbus- galdu, solu, atkritumu tvertņu izvietošanu, tualešu uzstādīšanu- apkārtējā vide šautuves teritorijā ir padarīta pievilcīga gan šaušanas treniņu un sacensību dalībniekiem, gan apmeklētājiem un skatītājiem.  Bijušajā Balvu rajona teritorijā Rugājos ir vienīgā āra šautuve. Tā ir izveidota, lai nodrošinātu visu nepieciešamo šaušanai un šaušanas sacensībām. Īstenojot šo projektu, šautuve tika pielāgota apmeklētājiem. Līdz šim sacensību skatītājiem bija jāstāv kājās, bija maz tualešu, atkritumu tvertņu. Līdz ar to, īstenojot šo projektu, tas ir galvenais jauninājums- labiekārtota šautuves teritorija, kas piemērota lielam daudzumam skatītāju,” informēja projekta vadītājs Ilmārs Štāls.

 

sautuverugajos