Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" īstenoja projektu Nr.13-07-LL04-L413201-000014 "Bērnu rotaļu laukuma"Sienāzītis izveide Saipetniekos". Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3557,18, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums - EUR 3201,46. Rugāju novada domes līdzfinansējums ir 10 % - EUR 355,72 apmērā.

Projekta mērķis - izveidot bērnu rotaļu laukumu un iegādāties bērnu rotaļu laukuma komplektu ar kombinētām dārza šūpolēm, karuseli, sviru šūpolēm, bērnu rotaļu mājiņu, strītbola groza komplektu un lapenīti. Līdz šim Saipetnieku muzejā nav bijis pieejams rotaļu laukums, ko varētu izmantot bērni pēc skolas brīvajā laikā un atpūtas dienās kopā ar ģimenēm.

Sadarbībā ar zemnieku saimniecību" Saipetnieki" un brīvprātīgo jauniešu atbalstu tika īstenots projekts un bērnu rotaļu laukums tika aprīkots ar inventāru. Vietējie iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, un muzeja apmeklētāji pēc projekta īstenošanas var izmantot laukumu un darboties sakārtotajā vidē, kuru nodrošina rotaļu laukums ar kvalitatīviem rotaļu elementiem.

Rotaļu laukums paredzēts dažāda vecuma bērniem. Iespēja darboties radoši un daudzveidīgi, rīkot ģimeņu svētkus, spēles brīvā dabā un rotaļāties. Izveidota vieta, kas iekļaujas kopējā muzeja teritorijā, kur bērni darbojas un jūtas drošībā. Bērni ir ļoti priecīgi, jo iecienījuši jauno rotaļu laukumu, kur pavada laiku lietderīgi un veselīgi, darbojoties jaunajā laukumā pie dabas. Mammas un omītes organizē dažādas nodarbes rotaļu mājiņā, kopīgi darbojas.

Projekta ieguvums - ir izveidots publiski pieejams bērnu rotaļu laukums aizraujošiem pasākumiem, intelektuālai attīstībai kopā ar muzejisko priekšmetu pielietojumu un izpēti. Ar īstenotā projekta palīdzību, rotaļu laukuma izveidi, esam veicinājuši bērnu aktīvu radošu darbību un komunicēšanās prasmes caur rotaļām un radošām spēlēm. Rotaļu laukuma "Sienāzītis" izveidošana Saipetnieku ciemā ir veicinājusi lauku labvēlīgas dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Maruta Paidere
Foto: Maruta Paidere

IMG6364
IMG6365
IMG6366
IMG6367