Balvu novada Kubulu pagastā realizēts projeksts Nr. 13-07-LL04-L413201-000011. SIA Līdumi – Osīši iesniedza projekta pieteikumu, ar nosaukumu „„Līgokrasts” teritorijas labiekārtošana tūrisma aktivitāšu attīstībai Ziemeļlatgalē.” Līdz šim, SIA Līdumi – Osīši savas darbības paplašināšanas nolūkos bija uzsākuši tūrisma objekta izveidi. Darbības rezultātā, tika uzdcelta brīvdienu māja, kura tiek labiekārtota un prasa ievērojamus ieguldījumus. Lai uzņēmums pēc iespējas ātrāk spētu uzsākt darbību un sniegt pakalpojumus “Līgokrasts” īpašumā, nepieciešami ieguldījumi īpašuma teritorijas labiekārtošanā, kas arī motvēja pieteikties projektu konkursā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros, biedrības „Balvu rajona partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 5. rīcībā „Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide.”.

2013.gada 21. oktobrī Lauku atbalsta dienests Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Piešķirtais publiskais finansējums bija 3550.99 LVL jeb 5052.60 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja 5918.32 LVL, jeb 8421,01 EUR. Projekta realizācija norisinājās no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada 1. augustam.
Projekta rezultātā tika labiekārtota nekustamā īpašuma „Līgokrasts” teritorija tūrisma aktivitāšu attīstībai Ziemeļlatgalē. Realizējot projektu tika uzstādītas koka informatīvās norādes, āra mēbeļu komplekti un koka rotaļu laukums bērniem, kā arī iegādāta un uzstādīta lapene ar grilu, kas dod iespēju baudīt atpūtu jebkurā laikā un dažādos laika apstākļos.
Sakarā ar to, ka brīvdienu mājas teritorija ir salīdzinoši liela un reljefaina, lai tā būtu vieglāk kopjama un uzturama skaista, šim nolūkam tika iegādāts zāles pļaujamais traktorītis.
SIA Līdumi – Osīši saka lielu paldies par sadarbību katram, kurš ņēma dalību projekta tapšanā un realizācijā.
Sīkāku informāciju par projekta realizāciju vai brīvdienu māju varat uzzināt zvanot SIA Līdumi- Osīši administratorei Kristīne uz telefona numuru 26568881.

P81901331
P81901351
P81901311
P81901361
P81901371
P81901381
P82401431
Teksts un foto SIA Līdumi - Osīši projekta vadītāja Kristīne Šolina