Biedrība "Retro moto klubs "RŪSA VĒJĀ"" ir realizējusi LEADER programmas projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000013 „Retro moto tehnikas entuziastu pulcēšanās vietas izveide lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai". Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 5.rīcībā „Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide".

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 14228.72 no kurām 90% sedza ELFLA, bet 10% nodrošināja pati biedrība.

Palielinoties retro moto tehnikas entuziastu skaitam, moto tehnikai un dažādiem vēsturiskiem materiāliem, radās nepieciešamība pēc pulcēšanās vietas izveides. Realizējot projektu 2015.gadā biedrības "Retro moto kluba "RŪSA VĒJĀ"" biedri un viesi varēs pulcēties Tilžā jaunās telpās ar vēsturisku noskaņu, kā arī būs unikāla iespēja praktiski eksperimentēt un darboties ar retro tehniku "atdzīvinot" to izbraucienam, lai gūtu pozitīvas emocijas gan sev, gan citiem. Būs arī iespēja rīkot izglītojošus psiholoģiski pedagoģiskas stundas un seminārus.

Biedrības moto: "RŪSA VĒJĀ ~ SMAIDS SEJĀ".

Vairāk lasīt: www.rusaveja.lv, vairāk rakstīt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., biežāk zvanīt: mob.t. 26425960

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Kaspars Romanovs
Foto: Kaspars Romanovs

IMG20141111122024