Pludmale pie Rugāju ūdenskrātuves vasarā ir kļuvusi par iecienītu atpūtas un peldēšanās vietu Rugāju novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem. Pludmale atrodas Rugāju ciema nomalē, taču vienlaicīgi tuvu apdzīvotajam centram un iekļaujas vietējo iedzīvotāju iecienītā pastaigu maršrutā, kas vijas cauri Rugāju parkam, gar Vārnienes upes krastu un Rugāju ūdenskrātuves malu.

Projekts norisinājās vairākos posmos un rezultātā mums Rugāju novadā ir labiekārtota pludmale un atpūtas vieta pie ūdens! Projekta ietvaros atpūtas vieta ir papildināta ar koka guļbūves lapeni, pārģērbšanās kabīni ar koka grīdu, pieciem āra trenažieriem, bērnu rotaļu pilsētiņu. Pludmale ir kļuvusi par interesantu un daudzveidīgu atpūtas vietu Rugāju novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem.

Pievilcīgā atpūtas vieta, kas redzama jau no šosejas, pievilina arī tūristus. Pludmalē ir uzstādīts Tūrisma informācijas stends, kurā uz novada kartes izvietoti mūsu novada tūrisma objekti un naktsmāju piedāvājums. Kartes malās ir izvietoti apraksti par katru objektu un saimnieku kontaktinformācija, arī GPS koordinātes, tādējādi mudinot tūristus izvēlēties apskates objektus un naktsmājas tieši Rugāju novadā.

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma infrastruktūru novadā, labiekārtojot Rugāju pludmali un iekļaujot to Ziemeļlatgales aktīvā tūrisma piedāvājumā. Projekta mērķis ir sasniegts - ievērojam, ka arvien biežāk siltajā gadalaikā pa Balvu- Rēzeknes šoseju braucošās automašīnas ar Latvijas apceļotājiem piestāj, lai izmantotu pludmali par atpūtas, piknika un aktīvu kustību vietu, lai "iekustinātu" no ilgās sēdēšanas nogurušos ķermeņus, un iepazītos ar informācijas stendā izvietoto tūrisma informāciju.

LEADER projekta Nr.13-07-LL04-L413201-000005 „Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā” īstenotājs ir Rugāju novada dome, 90% no projekta izmaksām sedza Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 10 % ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekts īstenots pēc Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera iniciatīvas.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Mārīte Orniņa, Lauku uz uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

DSC0033
DSC0030
DSC0215
DSC0218
DSC0223
DSC0330
DSC02231