Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ,,SAIME" īstenojusi projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000017 ,,Sakopta vide un aktīvs atpūtas dzīvesveids". Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta mērķis – labiekārtot peldvietu Vectilžā. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta: dīķa krastu tīrīšana, apauguma noņemšana pludmalē, pludmales izbūve no smilts1200m2, , drupinātās grants iestrāde pie nobrauktuves. Izbūvēta stiklota lapene 12m2, bruģēts lapenes laukums 20m2, ierīkotas 2 atkritumu urnas, izgatavoti 2 koka galdi ar soliem, ierīkota ģērbtuves 5m2.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 10 724,34, no kurām 90% jeb EUR 9 651,88 ELFLA finansējums un 10% jeb EUR 1072,46 Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā izveidota labiekārtota peldvieta, kura pieejama ģimenēm, bērniem, jauniešiem aktīvai atpūtai.

Sakārtota kultūrvide ir neatņemama katra cilvēka dzīves sastāvdaļa!

Paldies visiem, kuri veltīja savu laiku un darbu projekta īstenošanas laikā!

Informāciju sagatavoja: Maruta Arule, Vectilžas pagasta ģimeņu biedrības ,,SAIME" vadītāja
Foto: Maruta Arule

DSCF9736
DSCF9737
DSCF9742