Lauku atbalsta dienests 2013. gada nogalē apstiprināja Biedrības „Radošās Idejas” projekta iesniegumu Nr. 13-07-LL04-L413201-000008 „Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Veicot projektā paredzētās aktivitātes, ir uzstādīti pieci brīvdabas trenažieri un divas skeitrampas Balvu valsts ģimnāzijas teritorijā, pie stadiona, Dārza ielā 2, Balvos.

Projekta mērķis ir sasniegts. Balvu novada iedzīvotājiem ir plašākas iespējas aktīvi atpūsties un nodarboties ar sportu, uzlabojot savu veselību un pašsajūtu. Brīvdabas trenažieri sniedz iespēju trenēties brīvā dabā arī ziemas laikā. Jauniešus vairāk saistīs skeitrampas, kas izvietotas uz asfalta seguma blakus futbola laukumam.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6039,41, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 5435,47. Līdzfinansējumu EUR 603,94 nodrošina biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.

LAD1
LAD2
LAD3
LAD4