Aizvadītā gada nogalē Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde izvērtēja biedrības „Austrumvilki” projektu Nr.13-07-LL04-L413201-00009 „Daudzfunkcionālās ģērbtuves izveidošana atpūtas un sporta pasākumu nodrošināšanai” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts guva pozitīvu vērtējumu un tā rezultātā tika uzstādīta daudzfunkcionāla ģērbtuve Balvos pie slidotavas Ezera ielā 3.

 

Ģērbtuve ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma, kas nodrošinās iespēju slidot gribētājiem pārvilkt apavus, vai pārģērbties un atstāt savu inventāru zem jumta. No ģērbtuves varēs apskaņot un izgaismot dažādus pasākumus. Tā kā ģērbtuve ir pārvietojama to varēs izmatot gan pie hokeja laukuma, gan pēc nepieciešamības pie citiem objektiem.

Projekta kopējas izmaksas sastādīja EUR 3400.66, ELFLA atbalsts 100% apmērā, jo biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

DSCF0458
DSCF0459
DSCF0460
Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Aldis Berns

Foto: Svetlana Tomsone