Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 5. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019. gada 23.aprīlī biedrības valde apstiprināja atklāta 5. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē! Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas īstenošānā caur pieteiktajiem projektiem!

Atverot rakstu pielikumā redzami 5.kārtas rezultāti.