Lauku atbalsta dienests 2017. gada sākumā apstiprināja biedrības - moto kluba “Spieķi Vējā” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00001 “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

     Biedrībai “Moto klubs Spieķi Vējā” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību, īstenojot projektu “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, jau vasarā tika atklāts un nodots iedzīvotāju lietošanai disku golfa laukums Partizānu ielā 2a, Balvos, kuru izveidoja Igaunijas firma “DiscSport LLC”.

    Tagad projekts ir noslēdzies, jo īstenota arī tā otrā daļa - izveidota BMX trase (veloparks).

    Tās izbūvi veica SIA “Dantruck 11” un SIA “WE BUILD PARKS”.

    Projekta mērķis ir sasniegts, un tas ir: veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras sekmē veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot BMX trasi novada jauniešu aktīvās atpūtas pilnveidošanai un ierīkojot disku golfa laukumu, kas ir pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem.

     Kopējās projekta izmaksas ir EUR 15557,32. No tām ELFLA finansējums ir EUR 14001,59, bet pārējo summu – EUR 1555,73 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

  Šī ELFLA finansētā projekta gaitā Balvu novada pašvaldība uzrunāja biedrību un lūdza rast iespēju īstenojamo projektu “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos” papildināt, lai plānoto BMX trasi varētu pilnveidot un padarīt to saistošu daudz plašākam novada iedzīvotāju lokam – ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī vecākiem cilvēkiem. Biedrība pašvaldības ideju atbalstīja un lūdza Lauku atbalsta dienestu atļaut veikt grozījumus projektā. Rezultātā, piesaistot pašvaldības finansējumu vēl EUR 87869,99 apmērā, tika izveidots veloparks ar trases papildus elementiem, kas dod iespējas aktīvo atpūtu baudīt ne tikai veikliem, sportiskiem jauniešiem, bet arī bērniem un pieaugušajiem.
Foto autors: Emīls Ozoliņš.
Balvu novada pašvaldības projektu vadītājs: Andris Vrubļevskis