Lauku atbalsta dienests 2016.gada nogalē apstiprināja biedrības “Austrumvilki” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00016 “Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

    Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras veicina veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot publiski pieejamu daudzfunkcionālu laukumu dažādiem aktīvās atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem.

       Tā ietvaros tika paredzēts izveidot daudzfunkcionālu laukumu, kas novada iedzīvotājiem un viesiem būtiski paplašinās aktīvās atpūtas iespējas kā vasarā, tā arī ziemas sezonā.

     Īstenojot projekta aktivitātes, tika noslēgti divi būvdarbu līgumi – asfaltēta laukuma izveidei un hokeja laukuma bortu atjaunošanai un uzstādīšanai. Asfaltēta laukuma izbūvi veica SIA “8 CBR”, bet bortus uzstādīja SIA “Dantruck 11”.

     Šī gada 26.oktobrī visi plānotie būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu pilsētā ir vieta, kur būs iespēja spēlēt strītbolu, basketbolu, volejbolu, tenisu, baudīt skrituļošanas sporta veidus un veikt daudz citu aktivitāšu, izmantojot izveidoto laukumu. Ziemas sezonā tur varēs slidot un spēlēt hokeju.

     Kopējās projekta izmaksas ir EUR 39675,57. ELFLA finansējums ir EUR 18000,00, bet pārējo summu – EUR 21675,57 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

Andris Vrubļevskis

projektu vadītājs