Projektu īstenoja: SIA "Timber Kit"

Realizācijas vieta : Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 67a

Kontaktpersona: Jānis Igaunis, tālr.26471908, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr.26112078, epasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta tāme:  Kopējās attiecināmās izmaksas 38 225.00 EUR, ELFLA/publiskais finansējums 26 757.50 EUR

Projekta "Koka konstrukciju ražošanas tehnoloģiju uzlabošana SIA "Timber Kit"", Nr.19-07-AL19-A019.2101-000011 mērķis ir radīt vienu pilna laika darba vietu, stiprināt vietējo ekonomiku, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantot vietējos resursus, sekmēt sadarbību un vietējo patēriņu , kā arī attīstīt jaunas uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros ir iegādāta garināšanas ripzāģmašīna CT 800.

 

Foto: no SIA "Timber Kit" personīgā arhīva