LOGO

Projektu īstenoja: SIA "Body Esthetic"

Projekta vadītāja: Irēna Keiša

Kopējās projekta izmaksas: 39700,10 EUR, no kurām 27790,06  EUR ELFLA(Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) publiskais finansējums (kurā ietverts projekta 1.posma publiskais finansējums 8139,66 EUR un projekta 2.posma publiskais finansējums 19650,40 EUR) un 11910,04 EUR privātais finansējums.

Projekta  Nr. 19-07-AL19-A019.2101- 000012 mērķi ir: 

1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai.

2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 2 jaunas darba vietas.

 

SIA "Body Esthetic" ir realizējis projektu  „Kosmetoloģija-veselībai un skaistumam”, projekta Nr19-07-AL19-A019.2101-000012,  2.posmu –Theramagnetic MANTIS 991 aparātu iegādi. Projekta 1.posma rezultātā iegādātā laboratorijas centrifūga, limfodrenāžas iekārta un kosmetoloģijas krēsls. Projekta 2.posma rezultātā iegādāta iekārta Mantis 991 Theramagnetic.