Projektu īstenoja: ZS "JĀKUPĀNI"

Projekta realizācijas vieta: Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Kontaktpersona: projekta vadītājs Andris Slišāns, tālr.29621058, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta tāme: Kopējās attiecināmās izmaksas 18'290.21 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 12'803.15 EUR

Projekta "Tautastērpu darināšanas darbnīcas", Nr.19-07-AL19-A019.2102-000003 mērķis ir izveidot mūsdienīgas, inovatīvas tautastērpu darināšanas darbnīcas,

tā aizpildot tukšo nišu Ziemeļlatgalē - tautastērpu darināšaanas pakalpojumos. Mēs palīdzēsim Ziemeļlatgales iedzīvotājiem nonākt tuvāk mērķim - "katram savu tautastērpu"!

Projekta realizācijas rezultātā ir radīts jauns pakalpojums Ziemeļlatgalē.

Tiks radīta viena jauna darba vieta.

Projekta ietvaros ir iegādātas sekojošas iekārtas:

1) Programmējamās stelles un piederumi

2) Šujmašīna

3) Izšūšanas mašīna

4) Izšūšanas programma

5) Overloks

6) Tvaika ģenerators

Foto: no ZS "Jākupāni"personīgā arhīva