Projektu īstenoja: SIA „Kiči RC”

Realizācijas vieta: Balvu novads, Balvu pagasts, „Kiči”

Kontaktpersona: Raimonds Celmiņš, tālr. 26431999, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr.26112078, epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta tāme: Kopējās attiecināmās izmaksas 22'195.00 EUR , publiskais/ELFLA finansējums 15'536.50  EUR 

Projekta "Mietiņu un malkas ražotnes izveidošana SIA "Kiči RC"", Nr. 19-07-AL19-A019.2101-000007 mērķis ir izveidot malkas un mietiņu ražotni - kokapstrādes blakus nozari, radot jaunus produktus.

Projekta realizācijas rezultātā tiks attīstīts jauns uzņēmējdarbības modelis, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Tiks radīta viena daļēja laika darba vieta.

Projekta ietvaros ir iegādātas sekojošas iekārtas:

Malkas skaldītājs PALAX C750

Mietu mizošanas iekārta SchalProfi art.M1420E-ZE11

Foto: no SIA „Kiči RC” personīgā arhīva