SIA "Body Esthetic"ir realizējis projekta „SIA "Body Esthetic" darbības paplašināšana”, projekta Nr. 2017/AL19/2/A019.21.01/7, 1.posmu – telpu vienkāršotā atjaunošana.
     Projekta mērķis:
1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai - izveidot 2 procedūru telpas, sanitāro mezglu klientiem un nodrošināt pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 1 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 33554.66 EUR , projekta 1. posma attiecināmās izmaksas 12621.66 EUR.
Projekta kopējais publiskais finansējums: 23488.26 EUR, projekta 1.posma publiskais finansējums 8835.16 EUR.
Projekta 1.posma rezultātā veikta vienkāršota telpu atjaunošana un pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Balvos, Ceriņu ielā 4.

Projekta realizācija turpinās – tiks iegādāta ultraskaņas liposakcijas aparāts ar statīvu.