Pateicoties VRG biedrība "Balvu rajona partnerība" atbalstam, Rugāju novada dome ir īstenojusi "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai /ELFLA/" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu Nr.16-07-AL19-AO19.2201-000004, projekta nosaukums "Darām paši savam priekam".
Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 17542,98. No tām 90% sastāda publiskā finansējuma daļa EUR 13048,50 un 10% Rugāju novada domes piešķirtais līdzfinansējums EUR 4494,48.
   Projekta mērķis ir Skujetnieku ciema iedzīvotāju iesaistīšana atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, veicot Skujetnieku ciema labiekārtošanu. Pēc aptaujas iedzīvotāju vidū, kā galvenā problēma tika konstatēts, ka nepieciešama rotaļu vides pilnveidošana bērniem un sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana, aktīvas atpūtas vietas veidošana. Ar šo projektu tiks radītas iespējas aktīvam un pilnvērrtīgam brīvajam laikam. Ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības mazo bērnu rotaļzemē. Sakopti un uzlaboti celiņi māju pagalmos nodrošinās ērtu pārvietošanos, nokļūšanu uz veikalu vai rotaļu laukumiem, pieaugs vides drošā un estētiskā kvalitāte.
   Projekta īstenošanas laikā iegādātas un uzstādītas jaunas un modernas rotaļu laukuma konstrukcijas - skaista rotaļu mājiņa ar logiem, trepēm un sētiņu, divi slidkalniņi, karuselis, balansieris, smilšu kaste ar vāku, dekoratīvs bērnu soliņš ar galdu, kombinētās šūpoles ar balansieri, pārvietojams basketbola grozs, izveidota glīta sētiņa ap laukumu, atkritumu urna tīrības uzturēšanai rotaļu laukumā.
Iegādātais mauriņa pļaujamais traktors noderēs regulārai zāles pļaušanai un teritorijas uzturēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos, jaunā dārza lapenīte ar soliem un galdu atpūtas vietai un āra nodarbēm, ar betona plāksnēm noklātie celiņi drošām pārvietošanās iespējām, uzlikts jumts veļas žāvētavai.
   Šī projekta īstenošana sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, bērnu un jauniešu vajadzību risināšanu, un iesaistīšanos lauku un ciema sabiedriskajā dzīvē. Visu šo projekta aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un ciemiņi, apmeklējot Skujetnieku ciemu, kļūs emocijām bagātāki, skatot un izmantojot pievilcīgo lauku vides objektu.
Rugāju novada dome pateicas Balvu rajona partnerībai un LAD par projekta atbalstu, SIA "Valdis" un SIA"Jaunais Jumis" par iekārtām un uzstādīšanu, iedzīvotājiem par iesaistīšanos projekta "Darām paši savam priekam" labiekārtošanas darbos.