Projektu īstenoja: Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudze.

Kontaktpersona: Iveta Raciborska, tālr.: 26518493, e-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kopējais finansējums: 22'284.62 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 20'056.17 EUR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000001 mērķis ir - atjaunot Balvu novadam nozīmīgu valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekli "Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīca" un popularizēt arhitektūras pieminekli vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem, papildinot kopējo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.

Pēc projekta realizācijas- galvenās kāpnes tiek izmantotas baznīcas lielākajos svētkos, jaundzimušo krustībās un laulību ceremonijās. Ceremoniju dalībnieki var nofotografēties pie Bēržu baznīcas uz galvenajām kāpnēm pie ieejas baznīcā. Tiek veicināta Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas orģinālsubstances, autentiskuma un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu saglabāšana. Kā arī tiek uzlabota kultūrvēsturiskā objekta pieejamība apmeklētājiem un veicināta sakrālā tūrisma attīstība Ziemeļlatgalē.

Papildus info: http://balvi.lv/projekti/20732-berzu-sv-annas-romas-katolu-baznicai-atjaunotas-galvenas-kapnes-zogs-un-varti?fbclid=IwAR33rTyv8p3cguXFWauTYP5XvwiorzfP0bXRwRGxMML_6dCy4ZF__4JkmR0