Projektu īstenoja biedrība "RUBATO".

Kontaktpersona: Zaiga Lāpāne, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālruņa numurs 29411518.

Kopējais finansējums: 2398.00 EUR Publiskais/ELFLA finansējums: 2158.20 EUR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000007  mērķis ir virzīts uz iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu.

Projekta realizācijas laikā tika iegādātas divas Pearl Quantz 665RE flautas, kuras Ziemeļlatgales bērni un jaunieši izmantos piedaloties koncertos, skatēs un dažādos citos pasākumos.

Papildus informācija: http://www.balvi.lv/projekti/20574-balvu-muzikas-skolai-iegadatas-jaunas-flautas