Balvu novada jauniešu biedrība „Kalmārs”  sadarbībā ar biedrību “Balvu rajona partnerība”, Balvu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabidrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  Stratēģijas rīcība 2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”: projektu „Dzīves prasmju ABC izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”.

    Projekta nr.17-07-AL19-A019.2206-0000007

    Projekta mērķis ir piedāvāt un sniegt atbalstu Ziemeļlatgales bērniem un jauniešiem apgūt dažādas dzīves prasmes un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

   2018.gada 19.septembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā pasākumā „Internacionālais kartupelis” notika šīs telpas atklāšana, kurā biedrības „Kalmārs” pārstāvji kopā ar jauniešiem un Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem no Gruzijas un Vācijas gatavoja kartupeļus latviešu, gruzīnu un vāciešu gaumē uz jaunās projekta ietvaros iegādātās indukcijas virsmas. Jaunieši atzina, ka jaunais telpas iekārtojums ir ļoti mājīgs un ir patīkami tajā gan uzturēties, gan kopā gatavot ēst un ģenerēt idejas dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Šajā telpā gan bērniem, gan jauniešiem būs iespējas apgūt dažādas prasmes, kuras noderēs dzīvei un kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Kopējās projekta izmaksas – 4540,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 4086,00,00 EUR, līdzfinansējums, kuru sedza Balvu novada pašvaldība, – 454,00 EUR.

Biedrības „Kalmārs” valdes locekle, finansiste Agnese Puļča

Projekta koordinatore Elīna Loseva