Balvenietis Dāvis Keiselis ir reģistrējies kā individuālais komersants un uzsācis darbību „3D ART”, sniedzot 3D modeļu projektēšanas pakalpojumus un to ražošanu. IK „3D ART” ir realizējis LEADER  projektu Nr.17-07-AL19-A019.2101-000016 „3D modeļu projektēšanas un ražošanas darbnīcas izveide”, par kopējo summu EUR 18 595.45, no kuras EUR 13 016.79 ir publiskais finansējums. 

Projekta mērķis ir radīt jaunus pakalpojumus un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē. IK „3D ART” radījis jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvi izmanto vietējos resursus, sekmē sadarbību un vietējo patēriņu.

     Kvalitatīvu rezultātu un mērķu sasniegšanai ir izstrādāts biznesa plāns un veikti aprēķini, kā arī analizēts ražošanas process. Dāvis Keiselis ir izveidojis specifisku modeļu projektēšanas un ražošanas darbnīcu Balvos, kas aprīkota ar 3D tehnoloģiju izmantošanas iekārtām, kā arī izveidota uzņēmuma mājas lapa, kurā ir iespēja popularizēt produktu un pakalpojumu, pieņemt pasūtījumus, veidojot uzņēmuma atpazīstamības tēlu un attīstītot sabiedriskās attiecības. Tādējādi IK „3D ART” plāno kļūt par konkurētspējīgu uzņēmumu, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot sadarbību un radot jaunu pilna laika darba vietu.

     Projekta ietvaros tika iegādātas 3D tehnoloģiju ražošanas iekārtas (3D printeris, 3D printeris dubultais, 3D skeneris, dators, autopacēlājs, instrumentu rati, pulējamā mašīna un citi pamatlīdzekļi), kā arī izveidota uzņēmuma mājas lapa. Uzņēmums lepojas, ka iegādātās iekārtas būtiski palielina uzņēmuma konkurētspēju un iespēju nodrošināt kvalitatīvu 3D projektēšanas pakalpojumu un modeļu ražošanu Ziemeļlatgalē.

    IK „3D ART” darbnīca atrodas Balvos, Brīvības ielā 43. Iepazīties ar uzņēmuma pakalpojumiem un produktiem var mājas lapā www.3dart.lv

Projekta vadītāja: Liene Ivanova

Foto: Dāvis Keiselis