Biedrība „Nāc un Tusē” nodarbojas ar kvalitatīvu apskaņošanas pakalpojumu sniegšanu, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanu, skaņu un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstīšanu un popularizēšanu iedzīvotāju vidū, kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskā nodrošinājuma piedāvāšanu. Biedrība sniedz arī sabiedrisko labumu, veicinot sabiedrības ieinteresētību un izpratni par kultūras vērtībām, iesaistot iedzīvotājus personības pilnveidošanas un izglītošanas nodarbībās, kas veicina arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu Balvu un citos apkārtējos novados.

     2018.gada augustā biedrība ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000007 „Gaismošanas studijas izveide „Nāc un Tusē””. Projekta ietvaros tika iegādāts gaismošanas studijas aprīkojuma komplekts, kurā iekļautas modernas iekārtas – gaismu konstrukcija, veidota no alumīnija fermām, projektors, motorizēts ekrāns ar vadības pulti, dators un gaismu vadības panelis. Projekta kopējās izmaksas bez PVN 12408.00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8680.81 EUR.

     Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu, attīstīt esošo un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, izveidojot gaismošanas studiju, kas aprīkota ar modernām iekārtām, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot sadarbību, attīstot jaunu pakalpojumu, radot jaunu pilna laika darba vietu, attīstīt kultūras vērtības, kas paaugstina lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvaitāti un veicina konkurētspēju.

    Iegādājoties gaismošanas studijas aprīkojuma komplektu, tiks radīti jauni pakalpojumi - gaismošanas apmācības un telpas ar aprīkojuma noma (galvenokārt biedrības pārstāvja uzraudzībā) mācību nolūkiem. Uzlabosies esošo pakalpojumu kvalitāte. Studija kalpos arī kā tūrisma apskates objekts, kas varētu interesēt galvenokārt jauniešiem, kuri vēlas apgūt profesionāli gaismošanas un režijas vizualizācijas prasmes.

Studija atrodas Balvos, Brīvības ielā 43.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova

Foto: Ivars Saide