Līdz ar nosaukuma maiņu, šajā mājas lapā mēs informāciju vairs neatjaunosim!

 

Jau kopš 2020. gada 27. novembra esam mainījuši nosaukumu un turpmāk esam vietējā rīcības grupa „Ziemeļlatgales partnerība”, kas darbojas 4 novadu teritorijā - Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados.

Galvenais mūsu uzdevums ir LEADER pieejas īstenošana, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Mūsu misija ir būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem.

 

Jaunākā informācija par biedrības darbību  atrodama mājas lapā:  www.zlp.lv

 

Ja vēlies ar mums sazināties raksti uz:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo-rinda-ZP