Šorīt Mēru muižā tikāmies ar sadarbības partneriem no „ Abulas lauku partnerības” , projekta ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros, lai nogādātu atpakaļ Balvos projekta laikā radītos mākslas darbus . Lūdzu, sekojiet līdzi turpmākai informācijai.

WhatsApp Image 2020 05 15 at 15.38.28

WhatsApp Image 2020 05 15 at 15.37.42

WhatsApp Image 2020 05 15 at 15.37.45