Informējam, ka biedrība "Balvu rajona partnerība" ar 4. jūliju atrodas jaunās, plašākās telpās, kas atrodas Balvos, Tautas ielā 1, 2. stāvā!