Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir patiesi gandarīta par potenciālo LEADER projektu īstenotāju lielo atsaucību!


Vēlamies atgādināt, ka līdz projektu iesniegšanas 1. kārtas beigām atlikusi tikai nedēļa, tāpēc aicinām sasparoties un neatstāt projekta iesniegšanu uz pēdējo dienu – 18. maiju!


Lai mazinātu iespējamās rindas uz projektu iesniegšanu, aicinām iesniegt projektus Lauku atbalsta dienesta (LAD) izveidotajā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstīt to ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Lai projektu iesniegšanu EPS sistēmā padarītu vienkāršāku, LAD ir izstrādājis arī palīgu E-pieteikšanās sistēmas lietotājam, kas ir atrodams - http://www.lad.gov.lv/files/eps_rokasgramata_leader.pdf


Ja nu tomēr esat nolēmis iesniegt projektu pie mums, biedrībā „Balvu rajona partnerība”, tad vēlamies no Jums sagaidīt:


• Projekta iesniegumu papīra formātā 3 eksemplāros;
• Projektu iesnieguma elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.


Projekta noformēšanas prasības:


• Projekta iesniegumam jābūt cauršūtam;
• Projekta pavaddokumenti un citi pielikumi NAV jāiešuj, tie tiek secīgi pēc kārtas pievienoti klāt projekta iesniegumam.

Vēlam veiksmi un izturību!