Projekts Nr.11-07-LL04-L413202-000011 "Publiskās ārtelpas sakārtošana ar laukumiem aktīvai atpūtai, bērnu rotaļām un vides objektiem Rugāju novadā". Projekta mērķis: Visu vecumgrupu iedzīvotājiem piemērotas aktīvās atpūtas zonas izveidošana Rugāju novadā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projekta ietvaros peldvietas pie Boževas ezera, kas ir cienīta rugājiešu un arī tālākas apkaimes iedzīvotāju peldēšanās un atpūtas vieta, tiešā tuvumā izveidoti strītbola un pludmales volejbola laukumi, bērnu aktīvās atpūtas laukums ar koka konstrukcijām un batutu. Realizējot plānotās projekta aktivitātes, pludmale kļuvusi atpūtniekiem pievilcīgāka, Uzstādītasģērbtuves un soliņi. Bērnu aktivitāšu laukums norobežots ar žogu, lai mazuļi nevarētu nemanīti aiziet.

Projekta rezultātā palielinājusies iespēja iedzīvotājiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Bozevas-kompl-foto3
Bozevas-kompl-foto2
Bozevas-kompl-foto1
Informāciju sagatavoja: Rasma Piliņa