Biedrība ”Jaunatne lauku attīstībai” Rugājos ir īstenojusi projektu Nr. 10-07-LL04-L413202-000004 „Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu radīšana jaunatnes attīstībai laukos”. Projekta mērķis izveidot pulcēšanās vietu jauniem un aktīviem cilvēkiem, kas vēlas kvalitatīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, izglītoties vai nodarboties ar labdarību.

Tā kā Rugājos ļoti veiksmīgi darbojas jauniešu centrs skolas vecuma jaunatnei, tad biedrība ”Jaunatne lauku attīstībai” lielākoties pulcē kopā jauniešus, kas jau ir beiguši vidusskolu. Projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles un aprīkojums semināriem. Projekta kopējās izmaksas: 2419,12 Ls, ELFLA finansējums 2177,21 Ls.

 

DSC00190
DSC00216

Projekta vadītāja Margita Štāle-Krēmere

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.