Sieviešu biedrība „Ūdensroze” realizēja projektu Nr.10-07-LL04-L413201-000005 „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”. Projekta mērķis veikt divu telpu remontu 31,2 m2 un 26,6 m2  platībā. Kopējās projekta izmaksas 2998,40 Ls, no kuriem 2630,97 Ls publiskais finansējums. Projekta laikā tika izremontētas telpas. Tālāk sadarbojoties ar vidusskolu un vietējās kopienas resursu centru „Skreine”, tika iekārtotas  telpas, uzstādītas stelles un  turpinām apgūt dažādu rokdarbu prasmes, virtuves gudrības. Telpas izmantos vidusskolas audzēkņi mācību procesa apguvei, pēcpusdienās, brīvajā laikā, telpas pieejamas biedrības dāmām un visiem novada iedzīvotājiem, kas vēlas apgūt  gan senās amatu prasmes, gan modernās tehnoloģijas.

udensroze1

Projekta vadītāja: Lūcija Šmite