Medņevas pagasta jauniešu centrā realizēts projekts nr. 10-07-LL04-L413201-000003 „Trenažieru iegāde jauniešu iniciatīvu centra "Sauleszieds" kapacitātes stiprināšanai”. Projekta vadītāja Sandra Ločmele informē, ka plānotais projekta mērķis ir atbalstīt un iedrošināt lauku iedzīvotājus aktīvam dzīves veidam, kā arī sekmēt un dažādot jauniešu centra darbības sfēru. Projekta rezultātā plānoto mērķi sasniedza. Ir iegādāti trenažieri, iekārtota trenažieru zāle pagasta un novada iedzīvotājiem, un dažādota centra darbības sfēra. Plānotās izmaksas bija 3000,00 Ls, reālās projekta izmaksas ir 3024,79 Ls. No ELFLA fonda saņēma 1859,50 Ls lielu atbalstu, projektu līdzfinansēja un realizēja Viļakas novada dome.

 

DSC07160
DSC07161
DSC07162
DSC07839