Biedrība "Bastions Balvi", kuras galvenie mērķi ir veicināt basketbola, futbola, volejbola, florbola un citu sporta veidu attīstību Balvu novadā, Latgales reģionā un Latvijā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, sporta un kultūras motivācijas programmu izstrāde, īstenoja projektu  biedrības tehniskā nodrošinājuma bāzes pilnveidošanu. Projekts realizēts: 01.03.2010. – 02.08.2010. Projekta kopējās izmaksas: 6997,90 Ls, LEADER finansējums- 6298,00 Ls, līdzfinansējums- 699,79 Ls. Projekta mērķis: Iegādāties tehnisko nodrošinājumu biedrības „Bastions Balvi” bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus sporta un kultūras pasākumus Balvu novadā.

Projekta aktivitātes: ar projekta aktivitātēm var sīkāk iepazīties www.bastionsbalvi.lv un www.bumba.lv 

Projekta ieguvumi: Realizējot projektu varam jau piedāvāt savādāku skatījumu uz sporta aktivitātēm, kopā saistot tās ar kultūras aktivitātēm.

Biedrība „Bastions Balvi” pirmais īstenotais projekts „Biedrības „Bastions Balvi” kapacitātes paaugstināšana”, deva lielu atbalstu līdz šīm nebijušu sporta pasākumu realizēšanai tieši Balvu novadā. Realizētais projekts dod iespēju sadarbojamies arī ar Balvu novada skolām, kurām nav savas skaņu aparatūras. Tika realizēts sporta pasākums „Bastiona street-ball kauss”, ar 2010.gada 1.septembri biedrība „Bastions Balvi” sadarbojoties ar lielākajām Latvijas studentu korporācijām ir nodibinājusi līdz šim nebijušu basketbola līgu-„Latvijas Studentu korporācijas līga”.

Biedrības „Bastions Balvi” realizētais projekts dos Balvu novada, tuvāko novadu iedzīvotājiem iesaistīties interesantās aktivitātēs pavisam citā kvalitātē. Dos iespēju brīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar ģimenēm un draugiem. 

Biedrība aktīvi strādā pie nākamo pasākumu plānu realizēšanas. Viens no galvenajiem pasākumiem kas realizēsies 2010.gadā būs Starp novadu hokeja līgas realizēšana. Aktīva sadarbība notiek ar citām biedrībām. 2011.gadā tiek plānota „Ģimeņu auto orientēšanās sacensības ”, kā arī „Bastiona street-ball kaus”

Projektu līdz šim ir uzturējusi biedrība „Bastions Balvi” biedri, kā arī sponsori, kuri aktīvi piedalās biedrības rīkotajos pasākumos.

Projekta ieguvēji ir lauku iedzīvotāji. Tiešā mērķa auditorija ir jaunieši un viņu vecāki. Piedaloties pasākumos, jaunieši iemācīsies strādāt komandā un relaksēties bez atkarības vielām, uzlabos saskarsmi, pavadot kopā brīvo laiku.

 

1111
DSC0324
DSC0408
DSC0778

Kontakti:

Projekta vadītājs Edgars Kaļva

Mob.t. 29336428

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.