Projekta „Dažādosim brīvā laika mirkļus Rugājos” apgūtā summa – kopā 10000,00LVL, līdzfinansējums 1000,00 LVL - piešķīra Rugāju novada pašvaldība, 9000,00 LVL - projekta programma. Projekta aktivitātes – projekta laikā tika dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iegādāts inventārs sporta aktivitātēm (tenisa galds, sporta trenažieri, dārza spēles, nūjošanas nūjas, skrituļdēļi, skrituļslidas, aizsargi rokām, kājām, aizsargķiveres); vides sakopšanas inventārs (grābekļi, lāpstas, ķerras, zāles pļāvējs, krūmgriezis), datortehnika (datorkomplekts, printeris, kopētājs, datorprogrammas, fotoaparāts, videokamera, toneri, UPS, projektors un ekrāns); mēbeļu komplekts, dīdžeju komplektācija (mikserpults, skandas, pastiprinātājs, gaismu pults, mikrofons, austiņas).

Biedrības mērķi ir: apvienot aktīvus, radošus cilvēkus biedrībā; sabiedrības integrācija; piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kultūras, sporta un tūrisma pasākumos, popularizējot veselīgu dzīves veidu, sekmēt to attīstību; uzlabot dzīves kvalitāti, piedaloties vides sakopšanas pasākumos; sadarbībā ar pašvaldību, piedalīties reģionālās infrastruktūras un sociālās politikas veidošanā; sekmēt sadarbību ar radniecīgām organizācijām, tai skaitā investīciju piesaistīšanai; atbalstīt jauniešu iniciatīvu dažādos projektos; ar nākotnes redzējumu organizēt un atbalstīt biedrības biedru piedalīšanos mūžizglītības pasākumos.

Biedrība „VISION” dibināta 2009.gada martā, tāpēc biedrības materiāli tehniskās bāzes nozīmīgā papildināšanā, tiek ieinteresēti Rugāju novada, biedrības bērni un jaunieši, tā piesaistot lietderīgāk izmantot brīvo laiku, dažādojot tā pavadīšanas iespējas. Tiek organizēti tematiski pasākumi, izstādes, diskotēkas, sporta akvivitātes, spēļu turnīri, vides sakopšanas talkas, labdarības akcijas. Materiāli sākti vākt, lai izveidotu informatīvo stendu, kā arī publikācijām vietējā laikrakstā „Kurmenīte”, mājaslapai, afišām, skrejlapām. 

Liels atbalsts projekta norisē bija Rugāju novada pašvaldībai, vadītājai Ritai Krēmerei, paldies par līdzfinansējumu un par ideju atbalstu.

 

DSC0001
DSC0003
DSC0007
DSC0303
IMG1059

Kontakti:

Valdes priekšsēdētāja Līga Kravale

Mob.t. 27818471

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.