Projekta nosaukums: „”Dienas centra” izveidošana Balvu novada pašvaldības iedzīvotājiem”. Projekta numurs: 11-07-LL04-L413101-000004.

Projekta mērķis: Veicināt Balvu novada pašvaldības sociālā riska grupas iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 13.aprīlis – 2011.30.novembris. Projekta kopējās izmaksas 4148,00 Ls, no tās 3059,99 Ls saņēma no ELFLA fonda, projektu līdzfinansēja pašvaldība. Projekta ietvaros veiktās darbības: „Dienas centra” telpu sagatavošana un iekārtošana - kosmētiskais remonts, mēbeļu un biroja tehnikas iegāde.

Rezultāti un ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā: Izveidots kompakts "Dienas centrs" Balvos, Daugavpils ielā 73a, sociālās dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Līdz ar to uzlabota medicīnas māsas, masiera, friziera un šuvēja pakalpojumu pieejamība mērķa grupas iedzīvotājiem, kā arī paplašināts pakalpojumu klāsts. Līdzās izvietoti medicīnas māsas, masiera, šuvējas un friziera kabineti un izveidota ērta atpūtas telpa, kurā, gaidot savu pakalpojumu, klientiem iespējams atpūsties, paskatīties televizoru, piekļūt internetam, organizēt dažādas aktivitātes. Par projekta finansējuma līdzekļiem ir iegādātas mēbeles, friziera krēsls, overloks, televizors, mūzikas centrs, dators. „Dienas centrs” pakāpeniski kļūst par vietu, uz kurieni mērķa grupas cilvēki, tajā skaitā vientuļi cilvēki, var atnākt gan vienkārši pavadīt brīvo laiku, un  dalīties pieredzē, gan arī apgūt jaunas prasmes, piedaloties šeit rīkotajos pasākumos.

Picture-001
Picture-005
Picture-006
Picture-009

Informāciju sagatavoja Rita Hrustaļova