Vairāk nekā pirms gada tika uzsākts darbs, lai Viļakas novada Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim taptu jauni tautastērpi. Nu projekts ir noslēdzies un ansamblis var priecāties par 10 Ziemeļlatgales tautastērpu komplektiem, kuri ļaus uzlabot ansambļa sniegumu (īpaši festivāla “Baltica” un Dziesmu svētku skatēs, kurās viens no kritērijiem ir arī ansambļa vizuālais tēls) un piesaistīt jaunus dalībniekus, jo tagad ir pietiekams tērpu daudzums.

                                                                

    Jaunie Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa tautastērpi darināti Ludzas Amatnieku centrā, to tapšana bija iespējama, pateicoties Viļakas novada domes atbalstam un piesaistītajam līdzfinansējumam LEADER projektā “Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim” (Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000005). Kopējās projekta izmaksas ir 3955,00 Eur, no tām publiskais finansējums 3559,50 Eur.

    Tautastērpu komplektu atjaunošanas vajadzība ansamblim radās, jo līdzšinējie tērpi bija vairāk nekā 25 gadus veci – villaines gatavotas 20. gs. astoņdesmitajos gados un sākotnēji bijušas pagasta kora lietošanā, krekli un brunči tapuši deviņdesmitajos gados, bet kā jostas izmantotas arheoloģiskās Daņilovkas kapulauka parauga jostas, kas nebija atbilstošas etnogrāfisko tērpu (galvenokārt 19. gs. beigas) perioda nosacījumiem. Jauno tērpu tapšanā, pateicoties bagātīgajam materiālam par Šķilbēnu un vispār Ziemeļlatgales etnogrāfisko tērpu dažādību, izmantota iespēja darināt tērpu komplektus tā, lai katrai ansambļa dalībniecei veidotos unikāls tērps – tapuši trīs dažādu Šķilbēnu rūtaino brunču varianti, divi celoto jostu varianti, divi villaines saspraušanai izmantoto burbuļsaktu varianti, divi galvasautu varianti un katrai sievai citādāks krekla elementu un izšuvuma variants, tāpat ansamblim nu būs jaunas, baltas villaines un jaunas mežģīņu raksta tautiskās zeķes.

   Pašu tērpu tapšana bija tikai viens posms no visām ar projektu saistītajām aktivitātēm. Gada laikā sadarbībā ar biedrību “Latgolys Producentu Grupa” un biedrības “Latgolys Studentu centrs” folkloras kopu “Ceidari” īstenotas vēl citas Ziemeļlatgales tradicionālajai kultūras veltītas aktivitātes – 2016. gada 3. decembrī Šķilbēnu pagasta Rekovā notika “Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki “Dzīdat, meitas, kū gaidat!””, kuros gan tika iepazīta šīs puses tradicionālā dziedāšana, gan prezentēts izdevums “Škilbanu sīvas” un videoklips “Es apsieju lynu dryvu”, gan arī svinēta ansambļa jubileja. Šī gada rudenī ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Upītes Tautas namā, piesaistot tradicionālās dziedāšanas pasniedzēju Zani Šmiti, notika dziedāšanas meistarklases, bet novembra sākumā ansambļa dalībnieces viesojās Ludzas Amatnieku centrā, lai tērpu speciālistes un centra vadītājas Līgas Kondrātes vadībā iepazītos ar jaunajiem tērpiem un jo sevišķi pievērstu uzmanību Ziemeļlatgales tautastērpu valkāšanas niansēm. Sievas noklausījās centra vadītājas stāstu par tērpu tapšanu, pētīja par Ziemeļlatgales tērpiem pieejamos materiālus un mācījās pareizi ģērbt jaunos tautastērpus.

    Ikvienam interesentam jaunos Šķilbēnu ansambļa tautastērpus būs iespēja klātienē redzēt šī gada 3. decembrī, kad rīta svētajā Misē Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas iedegs pirmo Adventa sveci un Mises dalībniekiem veltīs dziesmu. Tāpat tērpi turpmāk būs redzami ansambļa uzstāšanās reizēs gan novada pasākumos, gan citos pasākumos pārējā Latvijā un, protams, arī nākamā gada vasarā notiekošajā Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Edīte Husare

Foto: Edīte Husare