Biedrība “Attīstības horizonti” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Balvu Kultūras un atpūtas centru realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000009 “18.gs. Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai “Rika”” par summu 9 461,00 EUR, tanī skaitā, publiskais finansējums 8514,90 EUR,  Balvu novada pašvaldībās līdzfinansējums 946,10 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis “Saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par lokālās identitātes saglabāšanu, izgatavojot jauniešu deju kopai "Rika" 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu pēc J.K.Broces zīmējumiem-12 meitu un 12 puišu tērpus”  tika sasniegts, realizējot virkni pasākumu:

-          deju kopas “Rika” jaunieši iepazinās ar Ludzas Amatnieku centra izstrādājumiem un Balvu Novada muzeja krājumu,

-          viņi izzināja Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanas procesu, to dokumentēja;

-          pēc J.K.Broces zīmējumiem biedrības “Ludzas amatnieks” meistari izgatavoja 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu,

-          tika izveidota kultūrizglītojošas programma “Rika dižojas” par Ziemeļlatgales tautas tērpa valkāšanas un tautas dejas tradīcijām, kas tika prezentēta akcijas “Satiec savu meistaru!” laikā 2017.gada 31.martā Balvu novada muzejā.

            Projekta vadītājs Agris Veismanis