Projektu īstenoja: biedrība "Atvase"

Kontaktpersona un projekta vadītāja: Vija Kulša, tālr.29132664, epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 19'420.28 EUR , publiskais finansējums/ELFLA finansējums 17'478.34  EUR 

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000008 mērķis ir Rekovas dzirnavās izveidot sabiedriski pieejamu kardio fitnesa zāli, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepārtrauktu iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm visām vecuma grupām.