Biedrība "Balvu rajona partnerība" sveic LEADER programmas 2014. - 2020. gadam 1. kārtas 1. projektu īstenotāju!

Pašnodarbinātā persona Māris Lāpāns ir realizējis ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000014, projekta nosaukums "Skaņas un gaismas aparatūras iegāde", par summu EUR 9693,72, no kuras EUR 6785,60  ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dažādu pasākumu organizēšanā un tehniskajā nodrošinājumā.