Niks Bukovskis ir realizējis ELFLA projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000001, projekta nosaukums „Dīzeļdzinēju diagnostikas un sprauslu remontdarbnīcas izveide”  par summu 17015,52 EUR, no kuras 9843,69 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgalē.Tiks radīts un sniegts jauns, inovatīvs pakalpojums attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā un Ziemeļlatgalē. Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt mazo uzņēmumu, kas veicinās Ziemeļlatgales sociālekonomisko attīstību, paplašinās sniegto pakalpojumu klāstu autoremonta jomā un paaugstinās lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

    SIA “BMN diesel” ir jaunizveidots uzņēmums, kura dibinātājs Niks Bukovskis, veicot vietējo pakalpojumu ņēmēju un sniedzēju tirgus izpēti, konstatēja, ka tuvākā vieta kur iespējams veilkt Common Rail dīzeļa sprauslu pārbaudi ir Valmiera un Rēzekne. Balvos šādas iekārtas nav nevienā servisā. Automobīļa diagnostiku dzinēja un elektronikas pārbaudi Balvos ir iespējams veikt, gandrīs visos servisos, bet dzinēja sprauslu bārbaudi neveic nevienā servisā. Šis uzņēmums ir pagaidām vienīgais Balvos, kas sniegs dīzeļa sprauslu pārbaudes pakalpojumu.

    Ar šī projekta starpniecību, dīzeļdzinēju diagnostika un sprauslu remontdarbnīcas izveidei un pakalpojumu sniegšanai tika iegādātās sekojošas iekārtas un palīginstrumenti:  diagnostikas komplekss LAUNCH X-431 EURO TAB, kurš veic automobīļa elektronikas un dzinēju pārbaudi;  Common Real dīzeļa sprauslu pārbaudes stendu EPS 118-pārbauda un nosaka, kuras sprauslas ir bojātas. Vienlaicīgi tiks piedāvāta dīzeļdzinēju sprauslu pārbaude, automobīļiem kuriem nav Common Rail sistēma-šāda veida dīzeļdzinēju pārbaudei tika nopirkts mehāniskais testēšanas pumpis. Projekta ietvaros iegādāti instrumenti ar kasti un papildierīces: gaisa kompresors, sprauslu izņemšanas kompl. un ultraskaņas vanna, ar kuras palīdzību ir iespējams iztīrīt un izmazgāt vismazākās dzinēja detaļas, kuras nevar iztīrīt ar rokām.

            Pašlaik, tiek veikta uzņēmuma telpu labiekārtošana un iekārtu apguve, lai jau drizumā sāktu sniegt kvalitatīvu dīzeļa dzinēju sprauslu pārbaudi un remontu.

Uzņēmums atrodas Kalna ielā 3, Balvos, Balvu novadā.