Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2018. gada 18.oktobrī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika precizēts rīcības plāns 2019. un 2020.gadam par projektu kārtu izsludināšanu (Stratēģijas 31. līdz 33.lpp), kā arī sagatavoti un biedru sapulcē apstiprināti 8.pielikums „Lēmums par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai” un 9.pielikums „Lēmums par projekta neatbilstību vietējai attīstības stratēģijai”, kā arī precizēts biedrības biedru saraksts un precizēta starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējuma sadaļa.

2019. gada 11. janvārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informācija par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 5. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju.

 

 

Pielikumi:
Lejupielādēt šo failu ( Strategija.pdf)Stratēģija